ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2014

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ 2013 – 14 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ 2013 – 14 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ 2013 – 14 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 2013 – 2014 A ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 A ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΑΓ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 2013 – 2014 A ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΑΚΑΚΙΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ – ΠΛΑΤΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ – ΠΛΑΤΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ – ΠΛΑΤΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΑΣΗ ΓΕΡΙΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΑΣΗ ΓΕΡΙΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΑΣΗ ΓΕΡΙΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013-2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2013-2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠANAΓΙΑΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠANAΓΙΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠANAΓΙΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ 2013 – 2014 Γ

ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ 2013 – 2014 Β ΤΑΞΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ 2013 – 2014 Γ ΤΑΞΗ

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014 Α ΤΑΞΗy

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 2013-2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ 2013-14

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ 2013-14

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ 2013-2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ 2013-2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ Α ΕΘΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 2013 – 2014 Α

ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑKΡΟΠΟΛΕΩΣ 2013-2014

A ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 2013-2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013-2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ (2) ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ (3) ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ ΒΑΡΝΑΒΑ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2013 − 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 2013-2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α 2013 – 2014

ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 2013 – 2014

ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΕΜΙΔΙΩΝ 2013 – 2014

Α ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ 2013 – 2014

Α ΤΑΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013-2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 2013-2014 Βκατ

ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ 2013-14 Βκατ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ 2013-14 Βκατ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ 2013-2014 Βκατ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ 2013-2014

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑKΡΟΠΟΛΕΩΣ 2013-2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 2013-2014

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013-2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ ΒΑΡΝΑΒΑ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ 2013 – 2014

Βκατ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 2013-2014 Βκα

τ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α 2013 – 2014 Βκατ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΕΜΙΔΙΩΝ 2013 – 2014

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ 2013 – 2014 Βκατ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013-2014 Βκατ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013-2014 Βκατ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 2013-2014 Βκατ

ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ 2013-14 Βκατ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ − ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ 2013-14 Βκατ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ 2013-2014 Βκατ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ 2013-2014 Βκατ

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑKΡΟΠΟΛΕΩΣ 2013-2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 2013-2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013-2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2013 – 2014

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ ΒΑΡΝΑΒΑ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 2013-2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΕΜΙΔΙΩΝ 2013 – 2014 Βκατ

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ 2013 – 2014 Βκατ